Nieuws over CPR voor kabels


Draka seminar nieuwe normen brandveiligheid kabels drukbezocht tijdens Elektrotechniek

Bekijk de video

Tijdens Elektrotechniek 2015 (29 september t/m 2 oktober) bezochten bijna 200 geïnteresseerden het seminar van Draka over de nieuwe Europese verordening voor bouwproducten (CPR). Die wordt van toepassing op de brandveiligheid van elektrische leidingen van vaste installaties in bouwwerken. Tijdens de beursdagen organiseerde Draka seminar sessies in het ‘Draka Auditorium’ in hal 10 om de betrokken partijen, zoals groothandels, installateurs en adviseurs, te informeren over de aankomende veranderingen. Centraal in de sessies stonden de praktische gevolgen van de Europese CPR verordening en de hieraan gerelateerde Europese EN 50575 en Nederlandse ontw. NEN 8012.

Jaarlijks sterven er in Europa 4000 mensen als gevolg van brand. Aangezien 90% van de branden plaatsvindt in gebouwen en we daar ook 90% van de tijd doorbrengen, heeft de nieuwe Europese wetgeving Construction Products Regulation (CPR) tot doel om risico's tijdens brand in gebouwen te verminderen. CPR zorgt voor eenduidigheid over de classificatie van het brandgedrag van kabels in Europa, en zorgt daardoor voor een betere kwaliteitsborging van kabels en dus een vermindering van het risico tot slachtoffers tijdens brand.

Vanaf 1 december 2015 is CE-markering onder CPR mogelijk en vanaf 1 december 2016 verplicht. In Nederland wordt CPR geïmplementeerd via de NEN 8012 norm die naar verwachting in november 2015 wordt gepubliceerd. NEN 8012 is de nieuwe Nederlandse norm voor de keuze van het leidingtype met als doel het beperken van de schade als gevolg van brand van en via elektrische leidingen en glasvezelleidingen. Kabels met de aanduiding fb (functiebehoud) vallen voorlopig buiten de CPR classificering. Daar worden in een later stadium nieuwe normen voor verwacht.

Omdat de classificatie en testmethoden veranderen moeten alle kabelproductfamilies door middel van brandproeven opnieuw worden getest, onder andere volgens de nieuwe - onder de CPR ontwikkelde - brand testmethode EN 50399. Bovendien is het verplicht om de testen extern te valideren. Voor de classificatie onder CPR worden verschillende eigenschappen van de kabel tijdens brand gemeten, te weten: brandvoortplanting, rookontwikkeling, zuurgraad van de rookgassen, maar nu ook brandende vallende deeltjes en de vrijgekomen hitte. Deze twee laatste genoemde kabeleigenschappen zijn nieuw voor Nederland. Aan de hand van de uitkomsten worden de kabels ingedeeld volgens de nieuwe CPR Euroklassen die gaan gelden voor alle kabels in vaste elektrotechnische installaties in bouwwerken.

Iedereen heeft een verantwoordelijkheden: Fabrikant, Groothandel, Adviseur en Installateur.

De verantwoordelijkheden zijn ook vastgelegd in CPR. Zo is de kabelfabrikant verantwoordelijk voor het uitvoeren van de brandtesten, het opstellen en aanbrengen van de CE-markering en het opstellen en beschikbaar maken van de prestatieverklaring (DoP). De groothandel/distributeur dient erop toe te zien dat alle verkochte kabelproducten zijn voorzien van CE-markering en dient tevens de DoP beschikbaar te maken, bijvoorbeeld door te verwijzen naar de webpagina van de kabelfabrikant waar de DoP is te downloaden. De installateur/adviseur is verantwoordelijk voor de juiste keuze van de Euroklassen van de kabel per toepassing; conform de NEN8012.

“Elektrotechniek was voor ons het ideale platform voor de aftrap van onze CPR brandveiligheid campagne. Dit is de officiële start voor Draka om de markt te informeren over de impact van de nieuwe CPR en NEN 8012, al zijn wij in 2014 al begonnen met het informeren van de markt over de voortgang van CPR, maar nu komt de implementatiedatum van 1 december 2015 echt in zicht. Draka vindt het nu belangrijk om – als marktleider - de installatiebranche te ondersteunen met praktische informatie: wat gaat er voor wie in de bouwketen precies veranderen? Welke kabels vallen onder CPR? En hoe bepaal ik de juiste brandklasse en kabel? Tijdens de sessies werden concrete voorbeelden van risicosituaties en bijbehorende brandklassen getoond. Op www.draka-cpr.nl is de video van het seminar beschikbaar mocht men deze hebben gemist. De site biedt verder een handige selectiehulp voor het selecteren van de juiste brandklasse en (later) Draka kabel zodra NEN 8012 is gepubliceerd”, zegt Gertjan van Hilten, Marketing Communicatie Manager van Draka.