Brandklasse Selectiehulp

Brandklasse Selectiehulp
Hoe te ontwerpen en installeren in overeenstemming met CPR

Gebruik de brandklasse selectiehulp om tot een brandklasse voor elektrische leidingen te komen volgens NEN 8012, zodat de juiste kabel wordt geselecteerd om te gebruiken voor het ontwerpen en uitvoeren van een CPR-compliant installatie in Nederland (in overeenstemming met het Bouwbesluit, NEN 1010 en NEN 8012). Volg daarbij de instructies onder stap 1 en stap 2 hieronder.

STAP 1
Voor de keuze van de juiste brandklasse en kabel voor permanente installaties in gebouwen en civieltechnische werken is het noodzakelijk om eerst de risicosituatie van het totale bouwwerk/gebouw te begrijpen en te evalueren. Hiervoor gebruikt u de gebruiksfunctie methode.

STARTEN GEBRUIKSFUNCTIE METHODE  (uitvoeren voor het totale gebouw of bouwwerk)

STAP 2
Indien één of meer ruimten binnen het gebouw een hoger brandrisico heeft/hebben dan het totale bouwwerk/gebouw zoals vastgesteld in stap 1, dan moet de risicograaf methode worden toegepast voor die ruimte(n) in kwestie. De risicograaf heeft als functie om de brandeisen voor die specifieke ruimte(n) binnen het gebouw te upgraden/verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de ruimte:
- een bijzondere rol heeft in verband met ontsnappen ten tijde van brand (bijv. de belangrijkste vluchtroutes, gangen en kamers die moeten worden gebruikt om vluchtwegen te bereiken),
- gevaarlijke stoffen herbergt (bijvoorbeeld gassen, explosieven),
- mensen herbergt met beperkte mobiliteit,
- zaken herbergt die de ontsnapping kunnen bemoeilijken in geval van brand (bijv. trappen),
- relatief veel mensen herbergt, waardoor efficiënte ontsnapping wordt beperkt.

STARTEN RISICOGRAAF METHODE (uitvoeren na stap 1 alleen voor bepaalde ruimte(n) indien deze binnen het gebouw/bouwwerk een hoger brandrisico heeft/hebben)

Neem bij vragen contact op met Draka.

Disclaimer