Nieuws over CPR voor kabels

De titel van een nieuwsbericht

3 FEB 2020

Meer lezen
Nieuwsoverzicht

Draka levert eerste CPR-gecertificeerde kabels

16 februari - Draka levert vanaf 1 maart a.s. de eerste CPR-gecertificeerde kabels. Deze voldoen aan de nieuwe Europese eisen voor het brandgedrag van kabels (EN 50575). Het gebruik van CPR-gecertificeerde kabels is voor permanente installaties in bouwwerken per 1 juli 2017 verplicht. Om een juiste toepassing te garanderen, helpt Draka de installatiebranche ook bij de keuze van het juiste leidingtype. Zo zijn er lezingen en biedt Draka een handige online brandklasse-selectiehulp

De introductie van CPR-gecertificeerde kabels vindt geleidelijk plaats. Draka is inmiddels gestart met de productie en levert vanaf 1 maart een deel van de producten voor bouwwerken met een laag brandrisico (brandklasse Eca). Met ingang van april volgen kabels voor bouwwerken met een middelgroot brandrisico (brandklasse Dca-s3,d2,a3). Kabels voor bouwwerken met een groot of zeer groot brandrisico (resp. brandklassen Cca-s1,d1,a1 en B2ca-s1,d1,a1) volgen daarna om voor 1 juli 2017 volledig te voldoen aan de nieuwe regelgeving.

Zwaardere eisen
Circa 90 procent van alle branden die jaarlijks uitbreken vindt plaats in gebouwen. Door de kwaliteit van bouwmaterieel beter te garanderen, moeten gebouwen brandveiliger worden. Dat beoogt de Europese verordening voor bouwproducten CPR (Construction Products Regulation) uit 2011. Voor kabels is een speciale Europese norm ontwikkeld om betrouwbare informatie te verschaffen over het brandgedrag van kabels in (bouwkundige én civieltechnische) bouwwerken: EN 50575. Elektrische leidingen kunnen immers een brand snel voortplanten en een dichte, toxische en corrosieve rook veroorzaken. De nieuwe norm treedt, na een overgangsperiode van een jaar, op 1 juli 2017 in werking en leidt tot zwaardere brandveiligheidseisen.

Classificatie van kabels
Voor Nederland zijn de Europese CPR-eisen vertaald in de nieuwe NEN 8012. Deze Nederlandse norm is van toepassing op leidingtypes in installaties volgens NEN1010 en vervangt de NTA 8012 richtlijn. Het gaat hier niet alleen om laagspannings- en middenspanningskabels, maar ook om signaal-, data- én glasvezelkabels. CPR maakt voor kabels onderscheid in zeven Euroklassen (Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca en Fca) en drie aanvullende klassen voor respectievelijk rook (s), brandende vallende deeltjes (d) en zuurgraad (a). NEN 8012 beperkt zich echter tot vier brandklassen: Laag (Eca), Middelgroot (Dca-s3,d2,a3), Groot (Cca-s1,d1,a1) en Zeer groot brandrisico (B2ca-s1,d1,a1).

Verantwoordelijkheden
Professionele partijen hebben binnen de CPR ieder hun eigen verantwoordelijkheid. Zo is Draka als fabrikant verantwoordelijk voor het uitvoeren van brandtesten, het opstellen en aanbrengen van CE-markeringen en het verstrekken van prestatieverklaringen (Declarations of Performance of kortweg DoP). Installateurs zijn verantwoordelijk voor de juiste keuze (brandklasse en kabel). Ook moeten zij aantonen dat zij kabels met de juiste brandclassificatie hebben geïnstalleerd.