Nieuwe brandklassen

Voor elektrische leidingen wordt in CPR onderscheid gemaakt in de Euroklassen (ca) A, B1, B2, C, D, E en F, in overeenstemming met de klassen A t/m F voor bouwproducten. Voor de Nederlandse situatie beperkt de NEN 8012 zich tot vier classificaties die in de tabel hieronder blauw zijn gemarkeerd. In de tabel daaronder is het brandrisico van de vier brandklassen weergegeven.

Brandproeven

De basis van de brandclassificatie zijn afspraken die zijn gemaakt over de testmethoden. Hierdoor wordt elke productfamilie van elke kabelfabrikant op dezelfde manier op brandgedrag getest. Bovendien worden de testresultaten gevalideerd door een aangemelde instantie die vermeld staat in de prestatieverklaring van het product (DoP).

Samengevat:

  • Brandproeven voor elke product familie
  • Volgens nieuwe vastgelegde CPR testmethoden
  • Validatie door aangemelde instantie (notified body) genoemd in DoP
  • Uitkomsten leiden tot indeling in een brandklasse
 

Brandvoortplanting, warmte-afgifte, rookontwikkeling, vallende brandende deeltjes en corrosiviteit/zuurgraad hebben invloed op de brandclassificatie. Het verschil in rookontwikkeling tussen de halogeenhoudende (PVC) installatiekabel rechts en de halogeenvrije kabel links heeft veel invloed op de CPR brandclassificatie. Ga naar kabelproducten om per brandklasse de nieuwe productfamilies te bekijken.

Heeft u een vraag? Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.

Versturen