Nieuws

Draka leidt de weg naar brandveiligheid
Draka levert compleet assortiment CPR-gecertificeerde kabels

29 juni 2017 - Vanaf 1 juli 2017 mogen voor permanente installaties in bouwwerken alleen nog CPR-gecertificeerde kabels in de handel worden gebracht. Daarom introduceerde Draka dit jaar veel nieuwe producten voor zowel stroom als signaal- en datacommunicatie. Naast een compleet assortiment CPR-gecertificeerde kabels stelt Draka ook diverse tools beschikbaar. Hiermee vinden installateurs voor elk brandrisico de juiste brandveilige kabel.

De invoering van CPR voor kabels betekent een verzwaring van de brandveiligheidseisen voor veel toepassingen en zorgt voor meer duidelijkheid en transparantie in de markt met betrekking tot de oorsprong van het product en de prestatie bij brand. CPR onderscheidt diverse Euroklassen voor de prestaties van kabels met betrekking tot brandvoortplanting en vrijgekomen hitte. In Nederland gelden overeenkomstig NEN 8012 de volgende vier brandklassen (in afnemende prestatie): B2ca, Cca, Dca en Eca. Daarnaast worden drie aanvullende klassen onderscheiden voor prestaties met betrekking tot rookontwikkeling (s), brandende vallende deeltjes (d) en zuurgraad (a). Gecombineerd levert dit een classificatie op van kabels voor bouwwerken met een laag brandrisico (brandklasse Eca), een middelgroot brandrisico (brandklasse Dca-s3,d2,a3) een groot brandrisico (brandklasse Cca-s1,d1,a1) of een zeer groot brandrisico (B2ca-s1,d1,a1). Draka levert een compleet portfolio CPR-gecertificeerde kabels voor alle brandklassen en helpt distributiepartners, adviseurs en installateurs tijdens deze delicate transitie naar een nog brandveiliger Nederland.

Aantonen en controleren
Kabels die vallen onder CPR moeten worden getest aan de hand van nieuwe testmethoden en daarna gecertificeerd volgens de nieuwe CPR prestatie door onafhankelijke test laboratoria (aangemelde instanties). Verder moet de verpakking of haspel - het officiële CPR-label met CE-markering dragen. Ook dient de fabrikant een officiële Declaration of Performance (DoP) beschikbaar te stellen. Zonder deze vereisten mogen fabrikanten na 1 juli geen kabels voor permanente installaties van bouwwerken verkopen. Markttoezichtorganen en fabrikanten zullen steekproefsgewijs producten controleren en testen conform de Europese CPR-regelgeving. Installateurs zijn verantwoordelijk voor de juiste keuze (brandklasse en kabel) en moeten op hun beurt aantonen dat zij kabels met de juiste brandclassificatie hebben geïnstalleerd. Gebouweigenaren/gebruikers zijn verantwoordelijk voor het bepalen van het brandrisico conform het Bouwbesluit en NEN 8012. 

Praktische wegwijzer
Draka heeft een speciale website ingericht om de nieuwe regelgeving op informatieve en interactieve wijze toegankelijk te maken voor met name installateurs, groothandels en adviseurs. Op draka-cpr.nl staan onder andere achtergrondinformatie, FAQ’s met antwoorden, video’s en een tool om de juiste brandklasse te bepalen (volledig gebaseerd op NEN 8012).

Draka CPR tools en links: