Nieuws over CPR voor kabels

CPR update. Wijziging Bouwbesluit per 1 juli 2020

Presentaties over de recent gepubliceerde EN 50575 (CPR) en de Nederlandse ontw. NEN 8012 in het Draka Auditorium in hal 10 tijdens Elektrotechniek 2015

Tijdens Elektrotechniek 2015 van 29 september t/m 2 oktober a.s. zal Draka dagelijks presentaties en demonstraties verzorgen over de nieuwe Europese verordening voor bouwproducten (CPR), de nieuwe Europese EN 50575 norm en de ontw. NEN-norm 8012 die daarop inspeelt. Meld je aan voor Elektrotechniek 2015 en kom naar het Draka Auditorium in hal 10 (stand E016) en leer over de nieuwe brandclassificaties voor kabels die gaan gelden voor vaste elektrische installaties in bouwwerken.

Op 10 juli 2015 heeft de Europese Commissie de nieuwe EN 50575 norm gepubliceerd in het Official Journal C226/49, als volgende stap in de nieuwe Europese verordening voor bouwproducten, de Construction Products Regulation (CPR), welke op 1 juli 2013 is ingegaan. Het doel van CPR is om via een ’common technical language’ een set uniforme afspraken over de testmethoden en eigenschappen van producten te ontwikkelen.

Dit betekent dat alle kabelfabrikanten een verklaring moeten afgeven over de technische eigenschappen van producten ten behoeve van gebruikers die voor elke situatie de vereiste en meest geschikte producten moeten kiezen. Door de publicatie van de EN 50575 betekent dit voor kabels dat CPR kan worden toegepast op 1 december 2015 en dat deze na een overgangsperiode van 1 jaar werkelijk van kracht (verplicht) wordt op 1 december 2016.

Tijdens de beurs Elektrotechniek 2015 zullen experts in het Draka auditorium in hal 10 (E016) op gezette tijden presentaties geven die inzicht bieden in de nieuwe Europese classificaties voor brandveiligheid en de gebouwen, ruimten en functies waarvoor die gaan gelden.

Draka neemt al jaren zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid als voortrekker op het gebied van brandveilige kabels. Al sinds vele jaren onderzoeken en classificeren Draka-experts het gedrag van kabels tijdens brand. Daarmee vervulde de organisatie een voortrekkersrol op het gebied van de brandveiligheid van bekabeling. Draka stelde haar experts dan ook beschikbaar voor het opstellen van de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8012. Met behulp van testopstellingen wordt het brandgedrag van kabels bestudeerd. De daarmee opgedane kennis is verwerkt in moeilijk brandbare PVC-kabels en halogeenvrije kabels die bij brand weinig tot geen rook ontwikkelen. Parallel aan de CPR richtlijn wordt – naar verwachting - de NTA8012 ge-upgrade naar Nederlandse norm ontwNEN8012.

”In de afgelopen 30 jaar hebben we vele brandproeven uitgevoerd aan verschillende kabelconstructies en materialen. Dit heeft ons een goed inzicht gegeven over het correct toepassen en installeren van kabels en het gedrag bij brand in elektrische installaties. Onze testopstellingen in ons brandlaboratorium leent zich voor proeven met alle kabeltypes - middenspannings - en laagspanningskabels, maar ook signaal-, data- en glasvezelkabels die zijn geïnstalleerd in vaste elektrotechnische installaties van bouwwerken. We verwachten dan ook op tijd klaar te zijn met de testen volgens EN 50575 en de relevante kabels te kunnen voorzien van de juiste CE-markering volgens de nieuwe CPR-classificatie”, aldus Edgar Aker, Marketing Director Prysmian Group in de Benelux.

Meer lezen