Disclaimer

Hoewel de informatie die wordt aangeboden op deze site met grote zorg is samengesteld en wordt onderhouden, garandeert Draka Kabel B.V. niet dat de beschikbare
informatie volledig en/of juist is. Draka Kabel B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen op welke wijze dan ook van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de site van Draka Kabel B.V.