CPR fases 2020

Op 1 juli 2020 wordt de minimale classificatie van brandgedrag van kabels officieel opgenomen in het Bouwbesluit 2012. Dit brengt in de praktijk een aantal wijzigingen met zich mee in de keuze van kabels waarover wij u graag informeren.

Wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie
Het opnemen van de brandclassificaties in het Bouwbesluit leidt tot wijzigingen in de kabelkeuze ten opzichte van de huidige situatie. Deze wijzigingen gelden voor alle omgevingsvergunningen die vanaf 1 juli 2020 worden aangevraagd.
De minimale rookclassificatie voor kabels verandert van s3 naar s2; de eis voor rookontwikkeling wordt dus strenger. Daarmee wordt s2 vanaf 1 juli de vereiste rookklasse voor kabels met brandklasse Dca. Daarnaast gaan er specifieke eisen gelden voor gebruiksfuncties uit het Bouwbesluit die niet in de huidige NEN 8012:2015 zijn opgenomen. Voorbeelden zijn kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar en lichte industrie voor het bedrijfsmatig houden van dieren.

Veiligheid boven alles
Een kabel heeft een complexe samenstelling van brandbare en minder brandbare materialen om aan alle bestaande mechanische en elektrische veiligheidseisen te voldoen. Vanwege deze voorwaarde en het feit dat kabels ruimtes en verdiepingen in een gebouw met elkaar verbinden, zijn aanvullende criteria zoals zuurgraad van (giftige) rookgassen en brandende vallende deeltjes van groot belang voor een juiste kabelkeuze. Dit geldt vooral uit oogpunt van veiligheid, zoals het voorkomen van brandverspreiding en het beperken van gevolgschade door brand en rook.
Het voorkomen van gevolgschade is geen onderdeel van het Bouwbesluit. Draka benadrukt daarom dat NEN 8012 voor installateurs, adviseurs en gebouweigenaren nodig is én blijft om een juiste kabelkeuze te maken.

Revisie NEN 8012
Een revisie van NEN 8012 is nodig om de norm aan te laten sluiten op het gewijzigde Bouwbesluit van 1 juli 2020. De normwijziging zal naar verwachting per 1 januari 2021 van kracht zijn.

Blijf op de hoogte met Draka
Voor het maken van de juiste kabelkeuze kunt u de CPR selectietool van Draka blijven gebruiken. De uitkomsten verwijzen naar het gewijzigde Bouwbesluit 2012. Ook houden wij u op de hoogte van alle CPR updates via Linkedin linkedin.com/showcase/draka. Wil u direct antwoord op uw vraag? Bekijk dan eens de FAQ op draka-cpr.nl

Quicklinks

CPR Selectietool
CPR Kennissessies
CPR update video