Nieuwe testmethoden

Brandproeven voor elke productfamilie

 

Brandvoortplanting, warmte-afgifte, rookontwikkeling, vallende brandende deeltjes en corrosiviteit/zuurgraad hebben invloed op de brandclassificatie. De halogeenhoudende (PVC) installatiekabel rechts krijgt daarom volgens CPR een lagere brandklasse (lager brandrisico) dan de halogeenvrije kabel links (groter brandrisico).

De basis van de brandclassificatie zijn afspraken die zijn gemaakt over de testmethoden. Hierdoor wordt elke productfamilie van elke kabelfabrikant op dezelfde manier op brandgedrag getest. Bovendien worden de testresultaten gevalideerd door een aangemelde instantie die vermeld staat in de prestatieverklaring van het product (DoP).

Samengevat:

- Brandproeven voor elke product familie
- Volgens nieuwe vastgelegde CPR testmethoden
- Validatie door aangemelde instantie (notified body) genoemd in DoP
- Uitkomsten leiden tot indeling in een brandklasse

Heeft u vragen, laat het ons weten!

Verstuur