Brandklasse Selectiehulp

Brandklasse Selectiehulp
Hoe te ontwerpen en installeren in overeenstemming met CPR

Gebruik de brandklasse selectiehulp om tot een brandklasse voor elektrische leidingen te komen volgens NEN 8012, zodat u de juiste kabel kiest en de installatie voldoet aan de vereisten van CPR in Nederland (in overeenstemming met het Bouwbesluit, NEN 1010 en NEN 8012). Volg daarbij de instructies onder stap 1 en stap 2 hieronder.

STAP 1
Voor de keuze van de juiste brandklasse en kabel voor permanente installaties in gebouwen en civieltechnische werken is het noodzakelijk om eerst de risicosituatie van het totale bouwwerk te begrijpen en te evalueren. Hiervoor gebruikt u de gebruiksfunctie methode.

STARTEN METHODE GEBRUIKSFUNCTIE (uitvoeren voor het totale gebouw of bouwwerk)

STAP 2
Indien een of meer ruimten binnen het gebouw een hoger brandrisico heeft/hebben dan het totale gebouw, dan moet de risicograaf methode worden toegepast voor de ruimte(n) in kwestie. De risicograaf heeft als functie om de brandeisen voor specifieke ruimten binnen het gebouw te upgraden/verbeteren. Dit kan het geval zijn wanneer de ruimte:
- een bijzondere rol heeft in verband met ontsnappen ten tijde van brand (bijv. de belangrijkste vluchtroutes, gangen en kamers die moeten worden gebruikt om vluchtwegen te bereiken),
- gevaarlijke stoffen herbergt (bijvoorbeeld gassen, explosieven),
- mensen hebergt met beperkte mobiliteit,
- zaken herbergt die de ontsnapping kunnen bemoeilijken in geval van brand (bijv. trappen),
- relatief veel mensen herbergt, waardoor efficiënte ontsnapping wordt beperkt.

STARTEN METHODE RISICOGRAAF (uitvoeren voor specifieke ruimte(n) indien deze binnen het gebouw of bouwwerk een hoger brandrisico heeft/hebben)